Engleski Hrvatski Njemacki Poljski
 

Jak do nas dojechać?

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Wspólnota turystyczna Janjina znajduje sie w centralnej czeoci pó3wyspu Pelješac. Droga, która prowadzi przez te czeoć pó3wyspu 31czy wyspe Korčule z pozosta3ymi czeociami gminy i kraju, dzieki regularnej linii autobusowej.
Transport autobusowy na ca3ym pó3wyspie Pelješac organizuje przewoYnik JP Libertas z Dubrownika i Korčula Bus z Korčuli.

Przejazd autobusem z Dubrownika zajmuje oko3o 1 godziny i 45 minut.

Przystanek autobusowy "Ston" jest wspólnym przystankiem dla wszystkich autobusów w kierunku i z kierunku Dubrownika, oddalony 45 min od Dubrownika.

Przydatne linki: 

www.libertasdubrovnik.hr

www.korcula.net/grad/pitanja/korculabus.htm

 

KOMUNIKACJA MORSKA

Drog1 morsk1 mo?na dotrzeć na swojej 3odzi do miejscowooci po3o?onych wzd3u? wybrze?a: Drače, Sreser i Osobljava.
Porty promowe znajduj1 sie w miejscowoociach: Trpanj (Trpanj – Ploče – Trpanj) i Orebić (Orebić – Korčula – Orebić).
Obie linie promowe obs3uguje chorwacka Jadrolinija.
Komunikacja promowa na Pelješac realizowana jest równie? przez Korčule na linii Rijeka – Dubrownik (Jadrolinija).
Linia sezonowa na Mljet obs3ugiwana przez SEM Marina ze Splitu, do tej pory realizowana z portu w miejscowooci Trstenik, oddalonym 5 km od Janjiny, wkrótce zostanie zast1piona lini1 z portu Prapratno, oddalonym 20 km od miejscowooci Janjina.

Przydatne linki:

www.jadrolinija.hr
www.sem-marina.hr

 

LOTNISKA

Najbli?sze lotniska znajduj1 sie w Dubrowniku i Splicie i bezpoorednio lub przez lotnisko w Zagrzebiu obs3uguj1 krajow1 i miedzynarodow1 komunikacje lotnicz1.

Przydatne linki:

www.croatiaairlines.hr
www.airport-dubrovnik.hr
www.split-airport.hr
www.zagreb-airport.hr

 


TRANSPORT KOLEJOWY

Transport kolejowy nie jest rozwiniety w naszym regionie. Jedyne po31czenie jest ze Splitu do Zagrzebia i innych miast w kraju lub z Ploča do s1siedniej Booni i Hercegowiny.

Przydatne linki:

www.hznet.hr

Info tel. 060 333 444

Skalinada
 
(c)2005 Turisticka zajednica Janjina, developed by TolTeam